Treća međunarodna logistička konferencija: LOGIC 2017, Beograd

Odsek za logistiku Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje Treću međunarodnu logističku konferenciju – LOGIC 2017. Cilj konferencije je da se akademska istraživanja i naučna saznanja povežu sa realnim logističkim problemima i obezbedi sinergija naučnih i praktičnih znanja. Konferencija sadrži posebnu programsku celinu pod nazivom:
INOVACIJE U LOGISTICI I LANCIMA SNABDEVANjA
Kroz niz tematskih radionica i okruglih stolova biće predstavljene inovacije i nova logistička, informaciona i softverska rešenja na području: lanaca snabdevanja, city logistike, intermodalnog transporta, špedicije, provajdera, logističkih centara, skladištenja, pretovara, povartne i zelene logistike. Biće prestavljeni modeli i rešenja za merenje i unapređenje: kvaliteta, efikasnosti, ekonomičnosti, učinka i performansi u različitim lancima snabdevanja i logističkim sistemima.
Očekuje se preko 200 učesnika: profesora, istraživača, privrednika, menadžera, preduzetnika i stručnjaka iz logistike, lanaca snabdevanja, transporta, špedicije, trgovine, proizvodnje, osiguranja, finansija i uslužnog sektora. Na Konferenciji, kompanije i pojedinci, mogu uzeti učešće kroz:
  • stručne radionice i okrugle stolove, prezentaciju i predstavljanje logističkih inovacija i dobre logističke prakse sa konkretnim problemima, rešenjima, iskustvima i dostignućima,
  • promotivno predstavljanje delatnosti, proizvoda i usluga vaše kompanije u posebno dogovorenom vremenu i prostoru,
  • poslovne susrete učesnika (B2B) u posebno opremljenom prostoru.
Konferencija će biti održana u Beogradu od 25.-27. maja 2017. godine,

Post Author: Miša Radovanović