SRBIJA PO STOPI NATALITETA POSLEDNjA U EVROPI, NAJKRITIČNIJE NA ISTOKU ZEMLjE U KNjAŽEVCU I SVRLjIGU

 

Prema podacima i procenama Ujedinjenih nacija, Srbija će do 2050. godine izgubiti oko 17 odsto populacije. Lokalne samouprave, gradovi i opštine se poslednjih godina sve više uključuju u bitku za bebe. U prošloj godini u Srbiji je rođeno 30.000 beba manje nego što je potrebno za prostu reproduktivnu zamenu stanovništva.
Prema analizi stručnjaka, granica održivosti nacije je 2,1 dete po paru. Srbija je daleko od granice održivosti nacije. U Srbiji jedan par u proseku ima 1,5 dete, dok je svetski prosek oko 2,5 deteta po ženi. Demografi tvrde da ćemo ako dospemo do stope rađanja od 1,3 deteta nestati kao nacija. Neplodnost je globalni problem, ali u Srbiji je posebno izražen. Oko 400.000 parova u Srbiji ima problem da dobije dete i to nezavisno od starosne grupe. Nekada je svaki deseti par imao problem sa sterilitetom, a sada, u proseku, svaki peti par nema decu. Država je od 2006. godine počela sa finansiranjem dva pokušaja vantelesne oplodnje, a od nedavno finansira i treći.
Istraživanje je pokazalo da je natalitet u našoj zemlji najpre počeo da opada u istočnoj Srbiji, u Timočkoj krajini i Požarevačkom okrugu. Najveća negativna stopa pada prirodnog priraštaja u Srbiji od – 15,9 promila zabeležena je u opštinama Knjaževac, Ražanj i Svrljig.
Ovako velika stopa pada, u roku od samo 50 godina prepolovljuje stanovništvo, kažu demografi. Opština Knjaževac ima najmanju stopu nataliteta,
najveću mortaliteta u Timočkoj krajini, pa i u Srbiji. Takav poremećaj doveo je do smanjena broja stanovništva i ekscesivnog demografskog starenja.
Knjaževac u Timočkom regionu ima najstarije stanovništvo, četvrtina stanovnika starija je od 60 godina. U seoskim naseljima još gora je slika i prilika. Ovakav pad radno sposobnog stanovništva može da izazove poremećaje, ne samo demografske, već i socijalne i ekonomske prirode. Na smanjenje broja stanovništva u opštini Knjaževac, uticala su nagla oboljenja starijih ljudi, migracija sa sela, odlazak na rad u inostranstvo, problemi zapošljavanja, rešavanje stambenog pitanja. Opština Knjaževac spada u emigraciona i depopulaciona područja.
Pozitivan demografski trend trajao je do kraja pedesetih godina prošlog veka, posle čega dolazi do smanjenja broja stanovnika i pogoršanja svih vitalnih demografskih karakteristika. Po poslednjem popisu iz 2011 godine Knjaževac je imao 30.902 žitelja i indeks starenja 2,17 odsto, što znači da na 100 mladih do 19 godina dolazi 217 osoba starijih od 60 godina. Svi do sada sprovedeni popisi ukazivali su na to da se broj stanovnika u ovoj opštini konstantno smanjivao od 1953. godine, a poslednji iz 2011. godine pokazao je da se broj žitelja za posednjih 70 godina prepolovio. Na to su uticali brojni faktori, pre svega nizak natalitet i tradicionalno planiranje jednog deteta u porodici, ali i migracija stanovništva.
Negativan prirodni priraštaj je karakterističan za čitavu Istočnu Srbiju, ali je danas u opštini Knjaževac, najniži – 15,9 promila.
Pojedina planinska sela potpuno su opustela.
Po popisu iz 1931. godine opština Knjaževac je imala 62.637 stanovnika. Po popisu iz 1948. u čitavoj opštini bilo je 61.560 stanovnika, da bi 1971. godine opština imala 52.012 stanovnika. Ukupan broj stanovnika se i nadalje svake godine konstantno smanjivao, tako da je popis iz 1981. godine pokazao da u opštini Knjaževac živi 48.789 stanovnika. Po popisu 2002. godine u čitavoj opštini je bilo 38.044 stanovnika.
Po poslednjem popisu u 2011. godini u opštini Knjjaževac živi 30.902 stavnovnika. Sela je ukupno sada 84 – po predhodnom popisu, bilo je 86. Prosečna starost žitelja ove opštine bila je 48,6 godine.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine za 7.142 manje ljudi nego 2002 godine. Suočavajući se sa ovim problemima još 1999. godine opština Knjaževac je osnovala fondaciju za povećanje nataliteta u opštini. Sela ostaju bez stanovnika i izumiru. Po popisu iz 2002. godine Repušnica je bila bez stanovnika, a 2011. po popisu Tatrašnica je imala 4 stanovnika, Drvnik 7, Papratna 13, Dejanovac 15, Aldinac i Ravno Bučje po 16, Gornja Sokolovica 19. Broj domaćinstava prema rezultatima popisa iz 2011. godine je 11.539, što znači da u njima živi prosečno manje od 3 člana
Broj dece u opštini Knjaževac je 1,14 po paru, čime nije osigurana ni prosta reprodukcija stanovništva.
Domaćinstva sa malim brojem članova (do tri člana) su u stalnom porastu i ona su uglavnom, sa nepovoljnom starosnom strukturom. Među njima veliki procenat zauzimaju samačka domaćinstva i uglavnom ih čine pripadnici muškog pola. Uz to i savremena migraciona kretanja mlađeg stanovništva prema gradu, dodatno smanjuju broj stanovnika na seoskom području.
Sprovedenim istraživanjem dobili smo veoma poražavajuće podatke ( 3do 4 puta je veci broj umrlih nego novorođene dece naročito zadnjih godina)

godina        Broj novoređene dece          Broj umrlih
2014                          184                                    579
2015 1                        69                                     575
2016                          187                                    539
2017                          147                                    589

Knjaževac bez mesnih zajednice Minićevo,Dubrava i Kalna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *