GOVOR MRZNJE NA INTERNETU

Govor mržnje je svaki oblik izražavanja koji podstiče, promoviše ili opravdava netoleranciju, diskriminaciju i neprijateljstvo prema pripadniku druge rase, nacionalnosti, veroispovesti, pola, seksualne orijentacije, porekla i ostalih ličnih stvojstava pojedinca ili grupe.

Govor mržnje možemo prepoznati na osnovu njegovog cilja da izazove negativne posledice u vidu marginalizacije pojedinca ili grupe, u zavisnosti od njegovog/njihovog ličnog svojstva ili pripadnosti.Svi možemo doprineti zaustavljanju širenja mržnje na internetu i društvenim mrežama tako što ćemo naučiti da ga prepoznajemo i primerima skrenemo pažnju javnosti na njegovu upotrebu.

Onlajn mediji odgovorni su kako za tekstove, tako i za komentare koje objavljuju, a Kodeks novinara ih obavezuje da učine sve da izbegnu govor mržnje i diskriminaciju. Ukoliko se, kao pojedinac ili grupa, osetite ugroženim nečim što je objavljeno, obratite se Savetu za štampu.Savet za štampu je nezavisno, samoregulatorno telo, osnovano da bi poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i u novinskim agencijama i da bi rešavalo žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje tih medija. U nadležnosti Saveta je i medijacija između oštećenih pojedinaca, odnosno institucija, i redakcija, kao i iznošenje javnih opomena za kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije.

Bez slobode govora i mišljenja, nema ni demokratije, a internet, kao najdostupniji medij, sa mogućnostima, donosi i brojne negativne pojave. Jedna od najozbiljnih je govor mržnje, čiji je osnov različita verska, politička, seksualna, navijačka pripadnost i drugi oblici diskriminacije, a koji su u Srbiji posebno uočljivi uoči približavanja, na primer datuma Parada ponosa, dešavanja u vezi sa Kosovom ili izbora.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *