69. sednica Opštinskog veća opštine Knjaževac

Danas je održana  69. sednica Opštinskog veća opštine Knjaževac .

Na dnevnom redu se nalašlo  14.tačaka                      /14-Maj -2018/

Pored  verifikacija Rešenja i Zaključka donetog na sednici Opštinskog veća održanoj telefonskim putem  07.05.2018. godine.

Razmatran je Predloga odluke zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Knjaževac za 2018. godinu. Predloga konkursa za dodelu subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018.  Predloga konkursa za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada iz sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2018. godini.

Na sednici su date   saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centru za socijalni rad „Dr Mihajlo Stupar“ u Knjaževcu. Razmatrano je Mišljenja o Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji opštine Knjaževac, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu kulture, Narodnoj biblioteci „Njegoš“, Predškolskoj ustanovi „Bajka“u Knjaževcu.Većnici razmatrali  osam zahteve za nadoknadu štete od ujeda pasa lutalica i zaahteve za  za dodelu pomoći u građevinskom materijalu.

Post Author: rtvm2018