AOM trening o bezbednosti medija i novinara u digitalnom okruženju

 

U petak 8. juna u Beogradu, u saradnji sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, kroz predavanja i diskusiju  predstavljeni su pravni i tehnički aspekti zaštite i osnove informacione bezbednosti.

Oblici  kriminala u diskisiji sa novinarima medija ineli su:

Lidija Komlen Nikolić, predsednica etičkog komiteta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije  

Saša Živanović,  načelnik odeljenja za visoko-tehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova  

  • Visokotehnološki kriminal obuhvata skup krivičnih dela gde se kao objekat izvršenja i kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela javljaju računari, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi produkti u materijalnom i elektronskom obliku.
  • Ova definicija uključuje veliki broj zloupotreba informacionih tehnologija, kao i oblast zloupotreba u radio-difuznim tehnologijama. Tako se razlikuju krivična dela gde su računari pojavljuju kao sredstvo izvršenja (Computer Related Crime) i kao objekat izvršenja (Computer Crime), kao i krivična dela u čijem se načinu izvršenja pojavljuju elementi nezakonitog korišćenja Interneta.
  • Broj i vrste krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, kao i ekonomsku štetu koja nastaje izvršenjem ovih krivičnih dela, veoma je teško proceniti. Međutim, broj izvršenja krivičnih dela i ekonomska šteta koja je do sada registrovana iz godine u godinu u stalnom je porastu. Načini izvršenja krivičnih dela, zbog same prirode savremenih informacionih tehnologija, veoma su raznoliki i sve sofisticiraniji.

Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uređuje se obrazovanje, organizacija, nadležnost i ovlašćenja posebnih organizacionih jedinica državnih organa radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za krivična dela određena ovim zakonom.

Visokotehnološki kriminal predstavlja vršenje krivičnih dela kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku.

Post Author: rtvm2018