POBEDIMO ZAGAĐENJE PLASTIKOM – BEAT PLASTIC POLLUTION

EKOPOLIS – CUW vikend 15/16.septembra 2018.

Obeležvanje svetske ekološke kampanje

 

Globalna ekološka kampanja, Clean up the World-Očistimo svet 2018, ovog vikenda, 15/16.septembra, ostvaruje se u Srbiji i Gradu Nisu, zahvaljujući Medijskoj ekološkoj mreži EKOPOLIS i podršku organizacija i ustanova, pod motom: BEAT PLASTIC POLLUTION – POBEDIMO ZAGAĐENJE PLASTIKOM.

“Pobedimo zagađenja plastikom”, tema za Svetski dan zaštite životne sredine 2018, je moto akcije koja nas okuplja da svi zajedno nastupamo u borbi protiv jednog od velikih izazova u životu u našem vremenu. Kako možemo da napravimo promene u svakodnevnom životu kako bismo smanjili težak teret plastičnog zagađenja na našim prirodnim mestima, našem divljini – i našem sopstvenom zdravlju?

Iako plastika ima mnogo vrednih namena, postali smo u stanju da se oslanjamo na plastiku za jednokratnu upotrebu ili na jednokratnu upotrebu – uz teške ekološke posledice. Svakog minuta kupuje se oko 1 milion plastičnih boca za piće. Svake godine koristimo do 5 triliona plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu. Ukupno 50 odsto plastike koju koristimo je jednokratna upotreba. Skoro trećina plastične ambalaže koristi sisteme za sakupljanje otpada, što znači da se završava zatvaranjem naših gradskih ulica i zagađivanjem našeg prirodnog okruženja. Svake godine do 13 miliona tona plastičnog curenja u naše okeane, gde pada koralni greben i ugrožava ugroženi morski život. Plastika koja se završava u okeanima može da kruže Zemlju četiri puta u jednoj godini i može trajati do 1000 godina pre nego što se potpuno raspadne..Plastika se takođe nalazi u našem vodosnabdevanju – a time i našim telima. Kakva šteta to prouzrokuje? Naučnici još uvek nisu sigurni, ali plastične mase sadrže niz hemikalija, od kojih su mnogi toksični ili poremećeni hormoni. Plastika takođe može poslužiti kao magnet za druge zagađivače, uključujući dioksine, metale i pesticide.

Više stotina volontera, učenika, studenata, izviđača, članova drugih ekoloških pokreta i grupa građana uz podršku lokalnih vlasti, medija, javnih ličnosti i promotera – Medijske ekološke mreža Srbije EKOpolis, učestvovalo jr ovog vikenda (15/16.septembra) u uređenju životnog prostora. „Aktivnosti čišćenja okupe dobrovoljce koji zajedno rade na dostizanju jedinstvenog cilja, bilo da je to odnošenje smeća sa zajedničkih prostora kao što su parkovi, kanali ili plaže, sadnja stabala, očuvanje vode ili jačanje ekološke svesti kroz obrazovne programe. „Očistimo svet” nije samo jednodnevna aktivnost- Ona služi kao katalizator za stalne promene u pristupu i običajima koji moraju postati način života u budućnosti.

Centralna CUW aktivnost se ove godine održava i u Nišu na više lokacija u organizaciji izviđača, volontera i organizacija civilnog društva. Akciju je podržala i uzela aktivno učešće i Kancelarija za mlade Gradske iopštine Palilula. Osim pokrovitelja, Grada Niša-gradskih opština, CUW aktivnost 2018 podržava i JKP Mediana. Ovogodišnju kampanja, koju u Srbiji već PETNAEST godina promoviše medijska ekološka mreža Srbije-EKOpolis, obeležava se aktivnostima i u drugim gradovima Srbije.

NAŠU aktivnost ne možemo posmatrati samo kao sakupljanje smeća već za mnoge kao prvi korak ka podizanju svesti o većim ekološkim problemima sa kojima smo danas svi suočeni–kaže Marjan Stanisavić koordinator ove planetarne ekološke građanske inicijative u Regionu. „Svaka lokalna sredina procenjuje svoje potrebe i mogućnosti izvođenja CUW aktivnosti-formira lokalne štabove  kampanje od dobrovoljaca-volontera i radi po utvrđenom programu.

Koncept CUW aktivnosti čišćenja je jedinstven i veoma utiče na kvalitet života u određenoj sredini jer podstiče pripadnike zajednice da preuzmu odgovornost za zaštitu okoline koju dele. Ovde nije potrebna intervencija nadležnih Ministarstava ili lokalnih vlasti. Kampanju Clean up the World je pokrenuo Ian Kirnan iz Sidneja, nakon učešća u trci jedrenjaka jednoseda oko sveta 1986\1987 godine. Za vreme trke Kirnan je bio zaprepašćen zagađenošću okeana. Po povratku u svoju luku Sidnej, odlučio je da nešto učini i pokrene akciju čišćenja Australije, zemlje u kojoj je rođen. U proteklim godinama, akcija je od lokalne aktivnosti glavnog grada Australije dospela je do globalne svetske ekološke kampanje. U Srbiji a zatim i u Nišu je prvi put organizovana 1994.godine. Od 2002.godine CUW kampanju u našem regionu koordinira medijska ekološka mreža Srbije EKOpolis.

Post Author: rtvm2018