Profesor,teolog i filozof Radiša Antić govori o veri u Timočkom kraju

Teološki fakultet završio je u Kolonžu, u Francuskoj. Potom je studije nastavio u Velikoj Britaniji, gde je na Njubold koledžu stekao zvanje magistra teologije. Konačno, na Univerzitetu Endrus, u SAD, odbranio je doktorsku tezu iz oblasti teologije i filozofije.

Post Author: rtvm2018