Upis u osnovnovnoj školi Dubarava u prvi razred školske 2019/20

Osnovna škola„Dubrava“  će u prvi razred školske 2019/20 upisivati svu decu koja će do početka školske godine imati najmanje šest i po a najviše sedam i po godina.
Upis će početi 01. aprila 2019. godine a za decu sa područja druge škole, roditelj, odnosno zakonski zastupnik može podneti zahtev izabranoj školi, do 01. februara tekuće godine.
Ove godine roditeljima će u velikoj meri biti olakšan upis jer će moći da se obrate školi zahtevom da u njihovo ime elektronskim putem pribavi dokumenta potrebna za upis poput Izvoda iz matične knjige rođenih i dokaza o prijavi prebivališta.
Naravno, pored opcije da škola elektronskim putem pribavi potrebna dokumenta za upis roditelji koji žele, moći će dokumeta da dostavljaju školi i u papirnoj formi kao i ranijih godina.
Novi softver koji će školama i roditeljima olakšati upis dece u prvi razred biće obezbeđen od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i pušten u rad krajem februara.

Post Author: rtvm2018