СРБИЈА ПОСВЕЋЕНА НАЦИОНАЛНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ЦИЉЕВИМА У БОРБИ ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

  • Министар Триван на 13. заседању Парламентарне Скупштине Медитерана,21. фебруара 2019.

 

Министар заштите животне средине Горан Триван, на 13. заседању Парламентарне скупштине Медитерана, која се одржава у Београду, у Дому Народне Скупштине Србије, рекао је да на планети Земљи нема значајнијих тема које оптерећују човечанство од заштите животне средине и борбе против климатских промена и нагласио спремност и посвећеност   Републике Србије националним и међународним циљевима у борби против климатских промена. „Овај скуп ће додатно оснажити политички дијалог и разумевање између наших држава чланица и грађана, подстичући  заједничке напоре да ојачамо регионалну сарадњу у питањима од виталног интереса, а која не познају границе смањење загађења вода, ваздуха, земљишта и природних ресурса ,“ рекао је у уводном излагању министар Триван. Напомињући да је Србија била домаћин Министарске конференције ,,Иновативна решења за смањење загађења у јужној и југоисточној Европи“, која је у децембру прошле године одржана у Београду, у заједничкој организацији Министарства заштите животне средине РС, УНЕП-а и Владе Италије, на којој је усвојен предлог ,,Заједничке визије“, који ће у марту бити представљен на  састанку УНЕП-ове  Генералне скупштине у Најробију, да је у истом периоду у Катовицама одржана и Kонференција о климатским променама, Триван је указао: „Овакви скупови нам обезбеђују континуитет у сарадњи, а осим јачања међусобне сарадње медитеранских земаља, они свакако користе и унапређењу сарадње са ЕУ и међународним организацијама које се баве животном средином, пре свега УН.“ Говорећи о климатским променама министар је указао да је Медитеран једна од области која се најбрже загрева на Земљи. „Југоисточна Европа и Медитеран спадају у области у којима је потпуно очигледно да се клима мења. Међувладин панел о промени климе потврдио је у свом последњем извештају да ће се медитерански екосистеми променити у стање незабележено у последњих 10.000 година, осим ако се пораст температуре не ограничи на 1,5°С. Топлија и сушна лета у јужним земљама довешће до чешћих суша, шумских пожара и губитка дивљих станишта. Климатске промене такође озбиљно прете туристичкој индустрији у земљама овог региона“, рекао је министар Триван. Указујући да је од изузетног  значајан одговоран однос појединца и друштва у целини према животној средини и природним ресурсима, Триван је навео да  Министарство уз подршку Глобалног фонда за животну средину и Програма УН за развој, успешно реализује пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“ који има за циљ борбу против климатских промена на нивоу локалних заједница кроз спровођење иновативних решења за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, уз истовремено остваривање друштвених, економских и еколошких користи за грађане. „Ове године ће бити  израђена прва национална Стратегија борбе против климатских промена са акционим планом чиме је започето успостављање стратешког и политичког оквира борбе против климатских промена односно нискоугљеничног развоја на економски исплатив начин, у складу са политикама ЕУ у области климатских промена и обавезама према Оквирној конвенцији УН о промени климе и Споразуму из Париза. У оквиру Стратегије биће идентификоване приоритетне мерe смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште до 2030. и 2050.“ рекао је Триван. Указујући на посвећеност проблемима животне средине он је нагласио да Србија у овој области поред стратешког, по први пут успоставља и законодавни оквир борбе против климатских промена. Наиме, до средине ове године планирано је усвајање Закона о климатским променама којим ће бити успостављен систем за ублажавање климатских промена и прилагођавање на измењене климатске услове, у складу са обавезама у процесу приступања ЕУ и обавезама према Оквирној конвенцији УН о промени климе и Споразуму из Париза. Главне теме  13. заседања Парламентарне скуоштине Медитерана,  организације која окупља медитеранске државе Европе, Африке и Блиског истока, поред изазова климатских промена, су борба против тероризма, политика безбедности, подршка малим и средњим предузећима, питање миграције и људска права. (S.Vidojkovic)

Post Author: rtvm2018