RASPISAN JAVNI OGLAS RADI OTUĐENjA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KNjAŽEVAC

Opštin Knjaževac raspisala je   Oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta  u javnoj svojini opštine , za izgradnju poslovnih, poslovno-stambenih objekata ili stambenih objekata u skladu sa važećim planskim dokumentima, na vise lokacija.

http://www.knjazevac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1650%3Ajavni-oglas-radi-otuenja-neizgraenog-graevinskog-zemljita-u-javnoj-svojini-optine-knjaevac-putem-javnog-nadmetanja&catid=14%3A2009-07-13-07-46-42&Itemid=57&lang=sr

Post Author: rtvm2018