U narodnoj biblioteci u Boru održano predavanje na temu Detoksikacija

U organizaciji Udruženja „Život i zdravlje“ – kluba zdravlja iz Bora, dana 17.04.2019.godine je u narodnoj biblioteci u Boru održano je predavanje na temu Detoksikacija. Predavač je bio Dejan Nikolić – inžinjer prehrambene tehnologije i instruktor Udruženja Život i zdravlje. Prisutni su pokazali veliko interesovanje za navedenu temu, koja je u savremenom drustvu veoma aktuelna i predmet je mnogih diskusija.

Prema rečima predavača od velikog značaja za nas je pravilno razumevanje značenja detoksikacije, jer ona ne predstavlja proces koji se odvija u ciljanom vremenu, tj. onda kada mi to želimo, već se odnosi na svakodnevni proces koji se u našem telu odvija svakoga dana i svakog minuta. Pogrešna predstava o preparatima za čišćenje organizma je suprotna istini da sam organizam ima određene mehanizme za oslobađanje od ksenobiotika koji svakodnevno napadaju naše telo. Zbog toga svakodnevna nutritivna podrška i zdrava ishrana moraju biti naglašeni, a naročito uloga antioksidanasa koji pomažu organizmu da u potpunosti ostvari funkciju detoksikacije, jer naša prva linija odbrane od toksičnog opterećenja je optimalna sposobnost tela da biotransformiše toksine i bezbedno ih izluči, što je ključno za naše zdravlje.

U celokupnom procesu naša jetra ima glavnu ulogu i zbog toga trebamo sačuvati njenu optimalnu funkciju. Ovo predavanje je bilo uvod u radionice zdravog kuvanja koje će u narednom periodu biti održane i na kojima će zainteresovani moći da nadograde svoje teorijsko i praktično znanje o načelima i principima zdrave ishrane.
Dejan Nikolić.

Post Author: rtvm2018