СРБИЈА ПО СТОПИ НАТАЛИТЕТА ПОСЛЕДЊА У ЕВРОПИ, НАЈКРИТИЧНИЈЕ НА ИСТОКУ ЗЕМЉЕ У КЊАЖЕВЦУ И СВРЉИГУ

СРБИЈА ПО СТОПИ НАТАЛИТЕТА ПОСЛЕДЊА У ЕВРОПИ, НАЈКРИТИЧНИЈЕ НА ИСТОКУ ЗЕМЉЕ У КЊАЖЕВЦУ И СВРЉИГУ

Сведоци смо да су здравство и држава доста урадили у подстицању рађања. Сада имамо нову стратегију у подстицању рађања која ће бити покренута у 2018 години . Носиоци свега тога биће влада Србије и многа министарства ,грађани и породице, као основне јединице нашег живљења . Материјални момент је водећи елеменат.
Стимулише се рађање на много начина, олакшица се даје у запошљавању. Труднице имају пуни износ плате, а не 70 посто колико је до сада било. Доста се урадило у смислу побољшања и стимулације материјалног аспекта материнства.
Основа свега тога је породица. И један од системских проблема је финансијско стање у друштву уопште. Што би значило да је потребно мајкама обезбедити новац за прво дете, као и стимулисати рађање већег броја деце. Новац није пресудан у томе. Потребно је створити већу сигурност за живот и развој породице ( здравствену сигурност,пуно бенефиција почевши од спортских активности ,беспалтне улазнице за културна установе, бесплатан превоз ,бесплатни паркинзи,бесплатне уџбенике и др.) Потребна је гомила олакшица, да држава покаже бригу према новопеченим родитељима.
Према подацима Републичког завода за статистику по попису из 2011. Године просечан број деце у породици је 1,58, а закони демографије говоре да је једини начин за спречавање пада наталитета да породице имају 2,14 детета. Званична статистика такође говори да су пре нешто више од пола века, 1961.године домаћинства у Србији имала 4,3 члана, а према последњем попису број чланова домаћинства смањен је на само 2,88.

По подацима матичне слижбе Књажевца

година Број новоређене деце Број умрлих
2014 184 579
2015 169 575
2016 187 539
2017 147 589
2018 142 464

Подаци су из Књажевца , у три месне заједнице Минићево,Дубрава и Кална које окупљају села стање још катастрофалније.
Oпштина Књажевац ,увидела је и већ годинама бави се решавањем проблема наталитета спроводећи активности у подршци породицама
са децом.
2015.оснива се Буџетски фонд за повећања наталитета општине Књажевац Унапређење популационе политике општине у ангажовању свих расположивих материјалних и оснаживања стручних ресурса у постизању стратешког циља повећања наталитета у општини у општини Књажевац,применом посебних мера потстицања рађања.

У 2018. су знатно увећана средства фонда која се користе се за новчану помоћ породици за новорођено прво,друго, треће четврто и пето рошено дете,новчана помоћ за лечење стерилитета

RTV M 2019
Konkurs Opštine Knjaževac

Post Author: rtvm2018