Tarasije Carigradski

Sveti Tarasije bio je carigradski patrijarh od 784.-806. godine, hrišćanski svetitelj.

Tajno je napustio presto, otišao u manastir i primio shimu. Prema hriščanskoj tradiciji, Tarasije je bio veoma milostiv prema siromašnima, davao im je hranu i stvarao skloništa, dok je prema silnima bio odlučan u odbrani vere i morala. U hrišćanskoj tradiciji navodi se da da su ga pred smrt videli kako odgovara demonima i tera ih od sebe, dok mu je jezik ne iznemože, pa se počeo braniti rukama. Kad je izdahnuo lice mu se zasijalo kao sunčana svetlost. Umro je 806. godine. Crkvom je upravljao 22 godine i 4 meseca.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 25. februara po crkvenom, a 10. marta po gregorijanskom kalendaru.

Post Author: Urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *