Edukacija o pružanju prve pomoći

Crveni Krst, u saradnji sa Centrom za Socijalni rad, vrši edukaciju o pružanju prve pomoći.


– Crveni Krst ima četrnaest zdravstveno-preventivnih aktivnosti. U okviru tog skupa realizujemo i prvu pomoć. Radi se o “laičkom” pružanju prve pomoći, tj. bavimo se edukacijom i obukom dece i odraslih o pružanju prve pomoći. To je jedno od javnih ovlašćenja Crvenog Krsta. Ove godine smo započeli realizaciju te aktivnosti. Imamo prvu grupu dece, učenici drugog razreda O.Š. “Dubrava” i planiramo, zavisno od epidemiološke situacije, da nastavimo sa edukacijom dece, a pred kraj godine organizujemo Opštinsko takmičenje  – rekao je sekretar Crvenog Krsta Slobodan Radojčić.


Deca su pokazala veliko interesovanje, a praktični deo im je bio posebno zanimljiv.


,,O.Š. Dubrava dugi niz godina saradjuje sa Crvenim Krstom. To je jako bitno jer deca od najranijeg uzrasta moraju da se upoznaju, najpre, sa značajem Crvenog Krsta. Samim tim znamo da Crveni Krst pomaže ljudima u nevolji a i sama deca od prvog razreda treba da nauče kako pomoći drugima ukoliko dodje do nevolje. Saradjujemo svakodnevno, tokom cele školske godine. Deca su danas prvi put radila nešto drugačije – imali su doktorku koja im je pokazivala kako treba pružiti prvu pomoć i imali priliku da to uvežbaju i probaju. Deca su jako zadovoljna, puno toga su naučili što je jako bitno i nadam se da će to znati da primene u praksi.” – izjavila je učiteljica iz O.Š. “Dubrava” Danijela Jelenković

Post Author: Urednik 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *