NABAVKA OPREME: KIPER KAMION, ROVOKOPAČ, MINI UTOVARIVAČ, TRAKTOR SA PRIKOLICOM – LOT 1 I LOT 3

Opština Knjaževac namerava da dodeli ugovor / e za snabdevanje u 2 LOT-a za: Kiper kamion i mini utovarivač, u Knjaževcu / Srbija, uz finansijsku pomoć iz programa Interreg-IPA za prekograničnu saradnju Bugarska-Srbija.
Tenderska dokumentacija je dostupna na vvv.knjazevac.rs i http://vvv.ipacbc-bgrs.eu/
Krajnji rok za podnošenje ponude je 13.08.2021 u 12: 00h.
Moguće su dodatne informacije ili pojašnjenja / pitanja objavljena na vvv.knjazevac.rs i http://vvv.ipacbc-bgrs.eu/

Post Author: Rtvm2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *