ZA ĐAKE ROME KNJIGE MNOGO ZNAČE

Bor, Knjaževac, Smanjenje predsrasuda i segregacije, jednaka prava i tolerancija, sprečavanje „osipanja“ romske dece iz obrazovnog sistema, kao povezivanje i saradnja relevantnih institucija i organizacija, neke su od ključnih preporuka za bolje uključivanje romske dece u obrazovni sistem.Osnovno obrazovanje i vaspitanje se obično smatra odgovornošći države, odnosno Ministarstva prosvete..Istraživanja, međutim, pokazuju da polovina učenika romske […]

Treći seminar za medije održan u Vrnjačkoj banji

Seminar za medijske profesionalke/ce održan je treći put za sve zainteresovane novinare i novinarke iz Srbije, 2. i 3. juna 2017. Tema seminara, organizovanog u sasradnji sa Autonomnim ženskim centrom i Mrežom Žene protiv nasilja, bila je rodno senzitivno izveštavanje o nasilju prema ženama. Prisustvovalo je 18 učesnika/ca iz 12 medijskih kuća. I ovog puta […]

Treća međunarodna logistička konferencija: LOGIC 2017, Beograd

Odsek za logistiku Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje Treću međunarodnu logističku konferenciju – LOGIC 2017. Cilj konferencije je da se akademska istraživanja i naučna saznanja povežu sa realnim logističkim problemima i obezbedi sinergija naučnih i praktičnih znanja. Konferencija sadrži posebnu programsku celinu pod nazivom: INOVACIJE U LOGISTICI I LANCIMA SNABDEVANjA Kroz niz tematskih radionica […]

Bečki ekonomski forum: Za zajedničke aktivnosti u regionu

Međunarodni skup “Bečki ekonomski razgovori – beogradski sastanak”, koji organizuju Bečki ekonomski forum (VEF) u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije (SES), otvoren je danas u Beogradu s porukom da samo zajedničkim poslovnim aktivnostima privrede regiona mogu da budu konkurentnije onim u razvijenim zemljama Evropske unije i sveta. Marko Čadež Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, […]