Dodela stana socijalno ugroženima “Najzad ćemo živeti u svom domu kao ostali svet”

Centar za Socijalni rad i Opština Knjaževac danas su dodelili tri stana socijalno ugroženim porodicama.

Završena je realizacija programa otpočetog prošle godine sa Međunarodnom organizacijom za migracije. Cilj samog projekta bio je rešavanje stambenog pitanja za tri porodice. Dodeljeni su stanovi od  70m², 65m² i 45m² . Sa odobrenim sredstvima od 14000 dolara stanovi su adaptirani i dodeljeni višečlanim porodicama na potpuno besplatno koriščenje.

“Cilj projekta je bio rešavanje stambenog pitanja za tri porodice i poboljšsanje uslova stanovanja. Mi smo sredstvima donatora potpuno rekonstruisali tri stambene jedinice koje su danas dodeljene porodicama na korišćenje. Oni će ove stambene jedinice koristiti potpuno besplatno.

Mi ćemo nastaviti kao lokalna samouprava da budemo aktivni u polju socijalnog stanovanja da uz sredstva lokalnog budžeta i uz sredstva donatora nastavimo da rešavamo stambena pitanja porodicaa iz društveno osetljivih grupa.”- rekao je zamenik predsednika opštine Branislav Josifović.

Lokalna samouprava je pre par godina kupila ove stanove od Republičke direkcije za imovinu sa namerom da se reše problemi porodicaa iz društvenio osetljivih grupa. To su porodice sa više dece, porodice sa decom sa invaliditetom i romske porodice.

“Ovaj projekat je konkretan rezultat saradnje Centra za Socijalni rad i lokalne samouprave, izraz naše posebne osetljivosti za one kojima je pomoc najpotrebnija. Stanove smo namenili višečlanim porodicama iz osetljivih kategorija. Dakle licima i porodicama koje ne mogu same i nemaju dovoljno sredstava da sebi obezbede stambena rešenja. Ovo su održiva stambena rešenja. Stambene jedinice će biti u prvom vlasništvu.”- istakla je direktorka Centra za Socijalni rad Snežana Nikolić.

Porodice su veoma zadovoljne dodeljenim objektima jer je većina njih zivela u neodgovarajućim uslovima ili kao podstanari.

Post Author: Urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *