Bogorodičina Crkva – Donja Kamenica

Postoji puno tumačenja, ali smatra se da je Bogorodičina crkva zadužbina Mihajla Anđelovića, velikog vojvode despota Lazara Brankovića.

(foto: Tina Nikolić)

Smeštena je u Istočnoj Srbiji, u selu Donja Kamenica, kod Knjaževca. Crkva se nalazi na levoj obali Trgoviškog Timoka, na vojnom putu koji je povezivao Pirot i Vidin.Podignuta je u prvoj polovini 14. veka, malih je dimenzija, ali veoma zanimljive arhitekture. Ima osnovu oblika nepravilnog krsta, na zapadnoj se strani nalazi priprata sa spratom nad kojim se uzdižu dve simetrične kule zvonare. Smatra se da su na spratu naslikani Mihajlo i njegova supruga sa njihova tri sina.

 Crkva je pod zaštitom Republike Srbije od 1985. godine, kao spomenik kulture od velikog značaja i o njoj se sada staraju meštani sela Donja Kamenica. Kube i deo oltarskog prostora bio je u ruševinama od 1923. godine, a crkva je počela da propada još 1932. godine. Konzervatorski radovi na arhitekturi i živopisu crkve završeni su 1958. godine.

Post Author: Urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *