5.jun – SVETSKI DAN ŽIVOTNE SREDINE 2021

Peti jun obeležavamo u vreme kada se većina zemalja napreže da prevaziđe udarac koji virus KOVID -19 i njegove posledice imaju na zdravstveni sistem, prevoz, proizvodnju i širok raspon usluga. Na Svetski dan životne sredine, ljudi, organizacije, institucije i kompanije koriste priliku da deluju ili pojačaju napore da se civilizacija vrati u harmoniju s planetom. Budući da je pandemija verovatno rezultat štete koju priroda trpi od ljudske aktivnosti, ekonomski oporavak mora biti zasnovan na zelenim rešenjima.

Zagađenje životne sredine, zemljišta, vode i vazduha nastaje uglavnom iz lokalnih, ali i iz difuznih izvora, prenošenjem putem vazduha i atmosferskih padavina. Neadekvatno odlaganje otpada na našem području svakako je jedan od ključnih razloga zagađenja zemljišta. Postojanje velikog broja divljih deponija uz svako naselje, na obodima grada, pored puteva i železničke pruge, na obodima šuma pa i u samom gradskom području najčešći je uzrok zagađenja zemljišta.

 


Zagađenje životne sredine prisutno je u svim seoskim naseljima, a posebno u naseljima zbijenog tipa, zbog neregulisanih otpadnih voda iz septičkih i đubrišnih jama i neodgovornog i nepravilnog odlaganja komunalnog otpada, hemijskih sredstava i njihove ambalaže.
Grejanje na drva, mazut i ugalj, individualne kotlarnice i loša energetska efikasnost, kao i veliki broj starih vozila uzroci su povećane emisije gasova staklene bašte (CO2, CH4, N2O …) što doprinosi lokalnom, a samim tim i globalnom zagrevanju.
Napred navedeni problemi uzrokuju klimatske promene. Klimatske promene prepoznate
su kao jedan od prioriteta u aktivnostima na zaštiti životne sredine, a to podrazumeva
osnaživanje prilagodljivosti adaptivnih kapaciteta na rizike klimatskih promena, unapređenje obrazovanja, podizanje nivoa svesti, kao i ljudskih institucionalnih kapaciteta
u vezi sa ublažavanjem i smanjenjem uticaja klimatskih promena.
Opšti problem: Nizak nivo ekološke svesti o životnoj sredini, nedovoljna edukacija o životnoj sredini i neadekvatno učešće javnosti u odlučivanju.
Opšti nivo svesti o značuju zaštite životne sredine je veoma nizak, što se ogleda, pre svega u nerazumevanju hitnosti rešavanja problema. Građani ne poseduju osnovno znanje o štetnosti pojedinih radnji koje nekontrolisano upražnjavaju (spaljivanje otpada,plastike,gume i sl. Odlaganje orpada iz domaćinstva na mestima koja nisu za to određena, nekontrolisana seča šuma trošenje vode,energije…) što ukazuje na nedostatak osnovnog ekološkog obrazovanja na svim nivoima. Učešće javnosti je proces koji je nezaobilazan u svakom segmentu sprovođenja zakona iz oblasti zaštite životne sredine.

Pokret gorana Knjaževac osnovan je 1974.godine, kao neprofitna društvena organizacija sa ciljem da okupi građane svih uzrasta radi pošumljavanja goleti i ozelenjavanja naselja.
Danas se udruženje bavi pošumljavanjem goleti, ozelenjavanjem urbanih životnih i radnih sredina, edukacijom dece, omladine i ostalih građana o značaju šuma i zaštite životne sredine.

Pošumljavanje goleti je najvažniji zadatak Pokreta gorana Knjaževac. Od osnivanja do danas Pokret gorana Knjaževac pošumio je više od 800 ha u državnoj i privatnoj svojini, ali u opštini Knjaževac postoje velike površine koje nisu pošumljene. Još veći problem su devastinane napuštene površine poljoprivrednog zemljišta nižih bonitetnih klasa u svojini građana, koje može biti žarište erozije.

Ozelenjavanje naselja vrši se neposredno i kontinuirano u parkovima i drugim zelenim površinama i posredno podelom sadnica.

Posebnu pažnju PG Knjaževac posvećuje edukaciji mladih za zaštitu životne sredine i u tu svrhu organizuje edukativne radionice, raspisuje nagradni konkurs za likovne i literalne radove,, a organizuje i druge promotivne aktivnosti.

“Ovaj ekološki praznik, Međunarodni dan zaštite životne sredine, u našoj školi ne slavi se samo 5. juna. Obeležavamo ga tako što uvek zasadimo neku novu sadnicu, koja će da ulepša naše lepo dvorište. Ekološke akcije sprovodimo vrlo često, počevši od svakodnevnog učenja da je priroda jako bitna, da bez nje ne možemoda opstanemo i da treba da je čuvamo.” – istakla je učiteljica osnovne škole “Dubrava” Danijela Jelenković

U saradnji sa Predškolskom ustanovom „Bajka“, osnovnim i srednjim školama, Pokret gorana opštine Knjaževac obeležio je svetski dan zaštite životne sredine. Tim povodom u pomenutim obrazovnim ustanovama organizovan
je prigodan program:
-dodela nagrada najuspešnijim učesnicima na Konkursu PG Srbije za likovne
i literalne radove i
-sadnja određenog broja sadnica u školskim dvorištima i zelenim oazama
u gradu.
Za sve ove aktivnosti Pokret gorana ima skromnu finansijsku podršku
lokalne samouprave.

POKRET GORANA KNjAŽEVAC
Vladislav Đurić

Post Author: Rtvm2020

Leave a Reply