Porast obolelih od COVIDA 19 u Knjaževcu

Proteklim danima u  Covid ambulantama javio se veliki broj gradjan  sa simptomima virusa.Direktor Medicinskog centra izjavio je  da  stanje je veoma ozbiljno i da zahteva pojačane mere.

  • Održana jezajedničkoj sednici Štaba za vanredne situacije opštine Knjaževac i Stručno operativnog tima za suzbijanje zaraznih bolesti na teritoriji opštine Knjaževac, održanoj dana 15.09.2021. godine, zaključeno je da je epidemiloška situacija na teritoriji naše opštine nepovoljna.
    Štab za vanredne situacije opštine Knjaževac i Stručno operativni tim za suzbijanje zaraznih bolesti na teritoriji opštine Knjaževac podsećaju stanovništvo i privrednike opštine Knjaževac, da su mere propisane od strane Kriznog štaba pri Vladi RS i dalje na snazi.

Za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje .
Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje dva metra (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno.
U javnom drumskom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih maski.

2. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Radno vreme ugostiteljskih objekata, izuzev onih u kojima se priprema hrana i piće koje se dostavlja korisnicima ili u kojima se prodaju hrana i pića preko šaltera, odnosno bez ulaska kupca u sam objekat, kao i onih u kojima se usluge pružaju u otvorenom delu objekta, ograničava se tako da ti objekti i noćni klubovi neće raditi od 01.00 časa do 06.00 časova.
3. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga).
Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo dužni su da obezbede da u objekte u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objekte u kojima se prodaje roba ili pružaju usluge u trgovinskim centrima ili slične objekte u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose lične zaštitne maske.
Pravna lica i preduzetnici dužni su da na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski.

Post Author: Rtvm2020

Leave a Reply