Danas se obeležava svetski sad zdravlja

Knjaževac 07/04/2022

Svetski dan zdravlja slavi se svekog 7.aprila, kao godišnjica osnivanje Svetske zdravstvene organizacije (SZO), i za cilj ima podizanje svesti i skretanje pažnje svetske javnosti na najznačajnije probleme u vezi sa zdravljem i dobrobiti ljudi širom sveta.

Svake godine SZO organizuje različita medjunarodna, regionalna i lokalna dešavanja sa fokusom na temu koju je za tu godinu preporučila Svetksa zdravstvena organizacija. Ovogodišnja tema svetskog dana zdravlja pod nazivom “Naša planeta, naše zdravlje” fokusira se na akcije neophodne za očuvanje zdralja  ljudi i planete Zemlje. Pored dobrobiti ljudi, SZO se ove godine fokusira i na klimatske promene koje predstavljaju jednu od najvećih opasnosti po ljude i planetu.

Svetski dan zdravlja danas priznaju i obeležavaju mnoge vladine i nevladene organizacije zainteresovane za javno zdravlje madju kojima se nalazi i Vlada Republike Srbije.

Post Author: Rtvm2020