Razvoj i stanje ratarskih useva na teritoriji Srbije i opštine Knjaževac

Knjaževac 10/05/2022

 

Radi očuvanja kvaliteta zasada kukuruza i pšenice, poljoprivredni proizvodjači moraju obratiti veliku pažnu na prisustvo bolesti i insekata ( štetočina) na zasadima. Iz tog razloga preporučuje se redovna kontrola i zaštita biljaka.

Kukuruz: Na području Srbije  u zavisnosti od dela i lokaliteta usevi iz najranijih rokova se nalaze u fazi razvoja prvih listova. U periodu od nicanja do razvoja prvih listova, usevi kukuruza su najugroženiji od napada kukuruzne pipe – štetočine koja najčešće napada useve kukuruza, suncokreta i šećerne trske kao i zasade povrća najčešće paradajz i paprika. Ove godine registrovana je veće brojnost ove štetočine u odnosu na predhodnu godinu.

Radi prevencije pojavljivanja štetočina, stručnjaci preporučuju redovne preglede useva, ukoliko se u fazi nicanja utvrdi prisustvo kukuruzne pipe (1 po m2) ili ukoliko se nekoliko dana nakon nicanja utvrdi njihovo prisustvo ( od 3 do 5 po m2) preporučuje se upotreba propisanih insekticida.

Pšenica:  Na području Opštine Knjaževac usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u fenofazi  vlatenja, od početka rasta stabljike do drugod kolenca najmanje 2cm iznad prvog. Na usevima pšenice registrovani su simptomi žuto-mrke pegavosti i simptomi sive pegavosti lista kao i prisustvo stenica i biljnih vaši. Srtučnjaci preporučuju poljoprivrednim proizvodjačima redovno kontrolisanje zasada ukoliko se utvrdi prisutnost bolesti i štetočina, preporučuje se tretman propisanim fungucidima i insekticidima.

Post Author: Rtvm2020