Rok za uplatu poreza na imovinu 15.avgust.

Knjaževac 10/08/2022

 

Odsek za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda opštine Knjaževac,  poziva sve poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike I pravna lica da izmire svoje obaveze za treći kvartal poreza na imovinu za 2022.godinu, koji dospeva 16.avgusta.2022.godine.

Rok za uplatu obaveza za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu jeste 15. avgust. 2022.godine

 

Post Author: Rtvm2020