“Informisanost romkinja za zaštinu od nasilja u porodici”: Romski svet

Knjaževac 18/08/2022

Romi su tradicionalno nomadski narod. Veruje se da su napustili Indiju oko 1000. godine i da su prošli kroz zemlje koje su danas obuhvaćene granicama Avganistana, Irana (nekadašnje Persije), Jermenije, i Turske. Deo Roma i danas živi na istoku, čak u Iranu, uključujući i neke koji su se selili ka Evropi i potom se vratili. Početkom 14.veka Romi dolaze na Balkan, a početkom 16.veka se sele sve do Škotske i Švedske. Neki Romi su se selili ka jugu kroz Siriju ka Severnoj Africi, dolazeći u Evropu preko Gibraltara. Oba ogranka migracije su se srela u današnjoj Francuskoj. Ljudi slični Romima i danas žive u Indiji, a najverovatnije su poreklom iz pustinjske države Radžastan.

Za Rome se kultura ogleda u jeziku, muzici, religiji i mitovima..

Romski jezik je jedina “knjiga” koju su Romi poneli iz Indije. Romski jezik i njegovi dijalekti srodni su jeziku plemena Dardi i Kafistranu, kao i jeziku plemena Hidukušu u Indiji. Po svojoj osnovi, on predstavlja varijantu Pali jezika, koji je razvijena forma Sanskrita. Romanosrpski jezik ili romsko-srpski jezik je mešani jezik u kome učestvuju elementi srpskog jezika sa jedne strane i romskog sa druge. Ovaj jezik govore Romi u Srbiji.

Zastava pod kojom nikada nije vodjen nijedan rat:

Romska zastava ili zastava Roma (romski: O stjago le romengo) je međunarodna zastava romskog naroda. Odobrili su je predstavnici različitih romskih zajednica na prvom svetskom kongresu Roma, održanom u Orpingtonu 1971. godine. Na njoj je plavom bojom predstavljeno nebo, kao simbol slobode, bezgraničnog prostranstva I života pod vedrim nebom, bez krova nad glavom. Zelenom bojom je predstavljena trava, put, drum, kao simbol života koji je obiležen stalnim putovanjem, na putu bez granica koji je uvek „otvoren“ Romima. I na kraju, crveni točak predstavlja simbol stalnog kretanja i života na točkovima.

Romsko društvo

Tradicionalni Romi veoma cene proširenu porodicu. Nevinost je ključna za neudatu ženu.
I muškarci i žene često započinju zajednički život kao veoma mladi: mlade u proseku imaju između 15 i 20 godina. Romska venčanja karakterizuju mnogi običaji, koji su često potekli još iz vremena pagana. Svadba je kod Roma najveći praznika jer ona predstavlja simbol radjanja novog života.

Za Rome se još od davnina vezivalo mišljenje da imaju vidovnjačke sposobnosti, gatanje , a pojedini romantičari im pripisuju i izum tarot karata. Ovo može da odražava verovanje da su Romi,navodno egipatskog porekla, posedovali znanja o izgubljenim veštinama i naučnim dostignućima starih Egipćana. Romski život je nekada bio  pun magije i fatalizma.U njemu su se mešali pagnaski i hrišćanski običaji koji su u fragmentima prenošeni kroz generacije i koji se još uvek mogu pronaći u ponekim Romskim zajednicama.

Nekada su lutanjem, selidbama,veštini u plesu, slikovitoj nošnji, gatanjem i magijama izazivali pažnju znatiželjnika. Danas su u većini  nastanjeni na preferiji gradova ili sela, žive u kućercima ili kolibama, ali uvek na okupu u mahalama koje su, deo sela ili gradskih četvrti. Tamo gde je to bilo moguće Romi su nastavili sa svojim nomadskim životom, ali u mnogim slučajevima, pogotovo u Istočnoj Evropi, oni žive sedelačkim životom u gotovo nepodnošljivim životnim uslovima.

Prema popisu stanovništva iz 2011.godine, u Republici Srbiji živi 147.604 lica romske nacionalne pripadnosti, tako da je njihov udeo u ukupnom stanovništvu 2,05 odsto. Prosečna starost Roma je oko 28 godina, što ih čini znatno mlađima u odnosu na ukupno stanovništvo Srbije, koje je u proseku staro 42,2 godine. Posmatrano po polu, među licima romske nacionalnosti veći je udeo muškaraca (51 odsto) nego žena (49 odsto). Najveći broj Roma popisan je u regionu južne i istočne Srbije (39 odsto od ukupnog broja Roma), a najmanje u regionu Šumadije i zapadne Srbije (14 odsto od ukupnog broja Roma).

Romi se u današnjem vremenu suočavaju sa brojnim problemima koji utiču na pogoršanje njihovog svakodnevnog života. Diskriminacija, rasizm i predrasude većinskih zajednica doprinose potpunoj mrginalizaciji Roma. Romsku zajednicu prati generacijsko siriomaštvo koje u odredjenom procentu proizilazi iz stereotipa I predrasuda društva, kao i život u neformalnim naseljima  koji otežava pristup ekonomskim I socijalnim pravima  koja su neophodna za normalan život.

Post Author: Rtvm2020