Deca žrtve medija: Sistem socijalne zaštite

Knjaževac 22/09/2022

 

Često se u javnosti govori o zloupotrebi dece i kršenju prava deteta, kao i o nereagovanju nadležnih institucija kada se ono desi, ali se I mi kao društvo, nedovoljno osvrćemo na kršenje prava dece u medijima i njihovu zloupotrebu u aktivnostima političkih organizacija.

Socijalna zaštita, u smislu zakona, jeste organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti.

Pravo na socijalnu zaštitu ima Svaki pojedinac i porodica kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba imaju pravo na socijalnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Sistem socijalne zaštite dece u Srbiji, u skladu sa osnovnim principima Konvencije UN o pravima deteta i sa načelima na kojima se zasnivaju relevantni zakoni u Srbiji, a posebno Porodični zakon, Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, orijentisan je na ostvarivanje minimalne materijalne sigurnosti i nezavisnosti, otklanjanje posledica socijalne isključenosti i prevenciju i saniranje posledica zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije.

Utemeljenje ciljeva sistema socijalne zaštite nalazi se u Ustavom Republike Srbije garantovanim pravima: pravu na život, opstanak i razvoj, pravu na poštovanje najboljeg interesa deteta, pravu na jednak tretman, odnosno nediskriminaciji i pravu na uvažavanje mišljenja deteta, odnosno na participaciji deteta.

Deca su korisnici prava i usluga u sistemu socijalne zaštite kada su im usled životnih okolnosti ugroženi zdravlje, bezbednost i razvoj, odnosno ako je izvesno da bez podrške sistema socijalne zaštite ne mogu da dostignu optimalni nivo razvoja.

Socialne ustanove su ustanove koje moraju da štite ananonimnos žrtve deteta od kojeg se očekuje da kasnije nastavi život, Od  centar za socijalni rad se očekuje da ne ćuti I da informiše javnost o svojoj nadležnosti.  CSR preduzima mere staranja o detetu, sprovodi postupak saveta i podršku institucija koje treba da pruže pomoć.

Dok se od medija očekuje da treba da znaju kako CSR sprovodi postupke prema maloletnim osobama i da vodjeni time široj javnosti objasne ciljeve CSR-a i njegove mogućnosti.

Pomoć deci/žrtvama se stavlja na prvo mesto ali se pod njihovom zaštitom podrazumevaju i očuvanje privatnosti njihovog identiteta, nenarušavanje njihovog dostojanstva I poštovanje prava dece.

 


Post Author: Rtvm2020