Deca žrtve medija: Online prostor iz ugla samostalne aktivnosti deteta

Knjaževac 28/09/2022

 

U današnjem vremenu Deca počinju da koriste internet u sve mlađem uzrastu, na personalizovan način (sa vlastitih, mobilnih uređaja), bez odgovarajućeg uvida roditelja/staratelja u njihove aktivnosti, što ima važne uticaje i posledice po delje ponašanje i život deteta.

Svaki detalj može dobro ili loše uticati na dete. Danas nas toliko toga okružuje na društvenom planu da je vrlo teko kontrolisati šta dece čitaju ili gledaju, pogotovo preko jednog nekontrolisanog medija kao što je internet, koji može biti jedan od glavnih izvora negativnih informacija koje na loš način mogu uticati na psihološki razvoj deteta.

Činjenica da na internetu vrebaju mnoge opasnosti, koje mogu biti naročito uticajne po decu i mlade, predstavlja našu svakodnevnicu, ali moramo shvatiti da internet koliko god deci i mladima predstavljao opasnost on isto tako predstavlja i platformu na kojim mogu da uče i saznaju nove stvari koje nisu nužno loše.

Deca na internetu mogu saznati nove stvari koje će ima omugućiti da se lakše prilagode dananšnjem vremenu i lakše nauče sposobnosti korišćenja tehnologije. Internet im omugućava da idu u korak sa današnjim vremenom čiji će u budućnosti biti aktivni članovi. Internet više nije alat, internet je prostor gde deca, zajedno sa odraslim osobama kontinuirano žive i uče.

Ipak uzimajući u obzir  dobre i loše strane interneta i njegove dobre i loše posledice po decu, dolazimo do zaljučka da su ipak neophodna različita ograničenja i cenzurisanja kada se deci daje pristup internetu. Da bi se očuvala bezbednost dece na internetu moraju se napraviti dugoročni planovi i odrediti jasni ciljevi i strategije koje poleze od kućnog vaspitanja i školskog sistema. Treba se fokusirati na pojedninačni uticaj roditelja na dete i stvoriti odredjenu vaspitnu obrazovnu strukturu.

Svaka osoba može biti karika u lancu uticaja na dete- svako treba da bude svestan moguće odgovornosti i da podje od sebe i iskoristi svoju mogućnost i poziciju, a ne da je zloupotrebljava ili zanemaruje vodeći se mišlju “ja ne mogu ništa protiv sistema”, jer sve polazi od individualnog slučaja I odgovornosti.

 


 

Post Author: Rtvm2020