STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE KNjAŽEVAC 2021-2025

Strategija razvoja opštine Knjaževac 2021 – 2025. direktno proističe iz Plana razvoja opštine Knjaževac za period 2021 – 2027.
Najveći broj projekata ima za cilj rešavanje infrastrukturnih problema u gradskoj sredini, međutim razvoj infrastrukture u seoskim sredinama i na Staroj planini je takođe važan prioritet čiji je cilj zadržavanje stanovništva u seoskim sredinama kroz podizanje kvaliteta života.

Ciljevi razvoja infrastrukture u seoskim sredinama u narednom periodu su zbog toga infrastrukturno i komunalno opremanje seoskih sredina, uređenje seoskih sredina i zaštita čovekove okoline. Infrastrukturno i komunalno opremanje seoskih sredina podrazumeva izgradnju nove i podizanje kvaliteta postojeće putne mreže, rešavanje problema prisutnih u vodosnabdevanju, širenje kanalizacione mreže, širenje i podizanje kvaliteta elektro-mreže, kao i razvoj telekomunikacija. U okviru razvoja seoskih sredina se planira uređenje seoskih centara, kao i uređenje značajnih lokacija u seoskim sredinama.

Post Author: Rtvm2020