Irena Vujović, ministarka Ministarstva zaštite životne sredine potpisala je ugovore o realizaciji projekata za bolji kvalitet vazduha u 2024. godini. Ugovori su potpisani sa predstavnicima 65 gradova i opština, među kojima je i opština Knjaževac.
Potpisivanju ugovora prisustvovao je Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac.
Našoj opštini odobrena su sredstva u iznosu od 143.183.105 dinara za konverziju kotlova na mazut i ogrevno drvo kotlovima na komprimovani gas, dogradnju distributivne mreže i automatizaciju sistema grejanja, a sve u cilju primene mera poboljšanja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Post Author: Rtvm2020