JKP Toplana Knjaževac raspisala konkurs za donaciju sadnog materijala za uspostavu zasada energetske vrbe

Knjaževac 17/06/2022

 

JKP Toplana Knjaževac je u okviru pilot projekta, koji realizuje u saradnji sa  Opštinom Knjaževac, E3 International I Balkanskim energetskim I šumarskim trendom a uz finansijsku  podršku Nemačke organizacije za medjunarodnu saradnju, pozvala sve zainteresovane poljoprivredne zadruge, poljoprivrednike I pravna lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću na području opštine Knjaževac, da budu partneri u realizaciji projekta uspostave energetskih plantaža sa kratkim proizvodnim ciklusom.

Cilj projekta je podizanje demonstracionih plantaža energetske vrbe sa kratkim proizvodnim ciklusom, istraživanje tržišta radi identifikacije mogućnosti za proizvodnju bioenergije na lokalu kao i dodatnih proizvoda za koje se mogu koristiti usevi uključujući ishranu, lekove, građevinarstvo i ostalo, uključujući i unapređenje znanja i okruženja kroz obuke, razvoj regionalnog centra za podršku trgovini biomasom i sl.

U okviru projekta se planira donacija sadnog materijala i besplatna tehnička podrška u toku podizanja energetskih zasada kao i u toku monitoringa prinosa. Proizvedena biomasa će biti otkupljena od strane JKP Toplana Knjaževac.

Pravo prijave na konkurs imaju poljoprivredne zadruge, poljoprivredna gazdinstva i pravna lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću a koji planiraju sadnju energetske vrbe na području opštine Knjaževac

Konkurs je otvoren od 14.06.2022. godine do 28.06.2022. godine

Post Author: Rtvm2020