JAVNA RASPRAV

OPŠTINA KNjAŽEVAC – OPŠTINSKA  UPRAVA ODELjENjE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 OGLAŠAVA JAVNI  UVID  U  NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA  DETALjNE  REGULACIJE  SPORTSKO-REKREACIONOG I ZDRAVSTVENO-REHABILITACIONOG CENTRA „BANjICA“ I U NACRT PLANA  DETALjNE  REGULACIJE DELA DRŽAVNOG PUTA II A REDA BROJ 222, POTES „MEZDREJA“ K.O. CRNI VRH, OPŠTINA KNjAŽEVAC I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA DRŽAVNOG PUTA II A REDA BROJ 222, POTES „MEZDREJA“ K.O. CRNI VRH, OPŠTINA KNjAŽEVAC-

Јавни увид обавиће се у трајању од 30 дана, од 24. марта 2023. године до 24. априла 2023. године, радним данима од 8 до 15 часова у згради Општине Књажевац, Милоша Обилића бр.1, соба бр. 44 и у просторијама JП «Предузеће за развој, урбанизам и изградњу» општине Књажевац, Кеј Д. Туцовића бр. 30.
Увид у Нацрт наведених планова може се извршити и на сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs
Примедбе на планирана решења, у току јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи – Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Књажевац, најкасније до 24. априла 2023. године.
Јавна седница одржаће се 28. априла 2023. године, у 13 часова у просторијама Општине Књажевац (сала Општинског већа).
Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове  општине Књажевац да образложе своје примедбе, које су у писаном облику послали током јавног увида.
Пре излагања на јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седницама одржаним 24. фебруара 2023. и 13. марта 2023. године извршила стручну контролу Нацрта ових планова.

https://knjazevac.ls.gov.rs/index.php/vesti/2202-ii-222-ii-222

Post Author: Rtvm2020