Druga rata poreza na imovinu

Kako obaveštava lokalna poreska administracija opštine Knjaževac rok za plaćanje druge rate poreza ističe 17. maja, a poreski obaveznici su u dužnosti da u roku od 15 dana po prijemu rešenja plate razliku između dospele kvartalne obaveze po tom rešenju i akontaciono plaćene obaveze.
Porez na imovinu plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Obaveznici poreza koji prikupljaju lokalne samouprave su građani, predužeća i preduzetnici.

Post Author: Rtvm2020

Leave a Reply