Zadovoljna sprovedenim merama

Opštinu Knjaževac posetila je Milka Milovanović Minić, državna sekretarka u Ministarstvu zabrigu o porodici i demografiju.
“Konačno u državi imamo sagovornika na temu kako da poboljšamo situaciju sa natalitetom, smanjimo negativne migracione procese, poboljšamo demografske trendove, i to je ono što je strateški za Srbiju najvažnije pitanje. Opština Knjaževac je u prethodnim decenijama vodila dosta brige o tome da se zaustave negativni trendovni prirodnog priraštaja, da sačuvamo naša sela, zadržimo i vratimo mlade ljude u Knjaževac, da dovedemo i nove ljude iz drugih opština da žive na teritoriji knjaževačke opštine. Radujemo se tome što je i država prepoznala značaj ovog pitanja, što postoji ministarstvo koje je uvek na terenu, koje može da se upozna sa problemima u svakoj od opština u Srbiji i koje može da bude adekvatan, stručan i kompetentan sagovornik, da pruži i logističku i statističku, stratešku i stručnu podršku nama iz lokalnih samouprava na zaustavljanju ovih, definitivno najopasnijih trendova po narod i po državu”, kazao je Milan Đokić.
Sekretarka je mere koje opština sprovodi ocenila kao primer dobre prakse.

Post Author: Rtvm2020

Leave a Reply