LETNjA ŠKOLA U RAVNI

ŠKOLA TRADICIONALNIH ZANATA
Cilj Projekta je promovisanje i očuvanje tradicionalnih zanatskih tehnika. Polaznici će se kroz predavanja i praktičan rad upoznati sa tradicionalnim tehnikama grnčarstva, pletenja i tkanja i oprobati se u dizajniranju karakterističnog muzejskog suvenira koji bi predstavljao knjaževački kraj.
ŠKOLA ARHEOLOGIJE TIMACUM MINUS
Kroz predavanja i stručni rad polaznici će biti upoznati sa osnovnim metodama arheologije, pojedinim tehnikama obrade arheološkog materijala, sa lokalitetom Timacum Minus i značajem očuvanja kulturnog nasleđa.
ŠKOLA KONZERVACIJE
Kroz predavanja i praktičan rad polaznici škole će biti upoznati sa osnovnim principima i tehnikama konzervacije arheoloških i etnoloških predmeta kao i sa značajem očuvanja kulturnih dobara.

Post Author: Rtvm2020

Leave a Reply