27. Sednica Opštinskog veća opštine Knjaževac

Sednica Opštinskog veća, održana je , 24. maja, u 11 časova, u sali Regionalnog centra.

Dnevni red današnje sednice imao je 24. tačaka.

Na sednici su verifikovana akta doneta na sednici održanoj telefonskim putem 11. maja.

Većnici su razmatrali zahteve za dodelu novčane pomoći, predlog programa korišćenja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, razmatran je i izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Knjaževac.

 

Razmatran je i usvojen predlog o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni finansijskog plana Skupštine opštine Knjaževac.

 

Usvojen je predlog i data je saglasnost na Statut JKP “Standard”-a, kao i saglasnost Pravilnika organizacije i sistematizacije poslova JKP “Standard”-a Knjaževac.

Razmatran je predlog ogluke o usvajanju strategije razvoja Opštine Knjaževac za period od 2021.-2025. godine, kao i strategije za unapređenje predškolskog vaspitanja.

Na sednici je donet operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda Opštine Knjaževac za 2021. godinu.

Post Author: Rtvm2020

Leave a Reply