Pregled I preporuke za zaštitu zasada jabuka u periodu razvijanja zaraza

Knjažvac 01/06/2022

Kako je period primarnih zaraza još uvek u toku, na zasadima jabuka na području Srbije je pre kišnog perioda na opalom laboratorijski utvrđeno prisustvo još oko 30-40% infektivnog potencijala patogena, te se može zaključiti da su ovi  uslovi bili veoma povoljni za razvoj bolesti. Stručnjaci preporučuju je da se nakon stabilizacije vremena sprovedu hemijske mere zaštite kombinacijom propisanih fungicida.

U zasadima jabuka u toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije
jabukinog smotavca. To je najznačajnija štetočina jabuke kod nas. Jabukin smotavac predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu jabuke. Rasprostranjena je gotovo u svim voćnjacima u našoj zemlji. Ukoliko se ne sprovode adekvatne mere suzbijanja ove štetočine, štete mogu iznositi i 100%. Posebno je važno suzbijanje prve generacije ove štetočine. Sa ciljem suzbijanja larvi te štetočine i sprečavanja njihovog ubušivanja u
plodove, stručnjaci preporučuju primenu propisanih insekticida.

Takođe, pregledom zasada jabuka registrovano je prisustvo vaši i to: zelene jabukine vaši, pepeljaste brašnaste vaši i lisnih vaši crvenih gala jabuke.Navedeni insekticidi za suzbijanje smotavca delovaće i na suzbijanje vaši. Vaši su stalni stanari zasada jabuke. Hrane se sisajući biljne sokove na mladim izdancima. Kao posledica, vrhovi mladara se uvijaju i suše. Dolazi do iscrpljivanja biljaka, plodovi ostaju sitni, te imamo smanjen prinos. Takođe dolazi i do lošijeg formiranja rodnih pupoljaka za narednu sezonu. Na plodovima se može pojaviti i obilna medna rosa, a tu se dalje mogu razviti gljivice čađavice, koje direktno utiču na lošiji kvalitet plodova.

Navedeni insekticidi za suzbijanje smotavca delovaće i na suzbijanje vaši

Post Author: Rtvm2020