Eska – destruktivna bolest vinove loze

Knjaževac 18/08/2022

 

Eska jedna od najstarije opisanih bolesti vinove loze je kompleksna bolest koja je prouzrokovana većim brojem različitih vrsta fitopatogenih gljiva koje se nalaze u unutrašnjem delu čokota i izazivaju sušenje vinove loze. Bolest se najčešće javlja u uslovima toplije klime i toplog i suvog vremena kakvo je vladalo tokom ove sezone tako da se u pojedinim vinogradima mogu uočiti simptomi ovog oboljenja.

To je bolest starih vinograda, mada mogu biti zaraženi i mladi čokoti starosti od 2 do 5 godina. Što se objašnjava pojavom da su na tim mestima prethodno iskrčene zaražene biljke od kojih su ostale brojne spore kao izvor zaraze.Simptomi zaraze se mogu javiti na svim delovima vinove loze. Pojavljuju se u dva tipična oblika – u hroničnoj formi koja se odlikuje sušenjem I opadanjem lišća, I u akutnoj formi koju karakteriše iznenadno sušenje celog čokota.Prvi simptomi se pojavljuju na listovima posle cvetanja, tokom leta i rano u jesen. Na listu između glavnih nerava se javljaju žute ili crvenkaste nekrotične pege, a zelena boja se zadržava samo oko centralnih nerava. Nakon što nekroza prekrije veći deo liske, list se suši i prevremeno opada.

Bobice se ne razvijaju pravilno i ne dozrevaju blagovremeno, mogu ispucati i osušiti se. Simptomi bolesti se mogu javiti samo na lišću ili samo na bobicama. Na zeljastim organima simptomi se ne moraju obavezno ispoljiti svake godine. Na čokotu se mogu pojaviti uzdužne pukotine. Na poprečnom preseku stabla se uočava centralni, oštećeni deo svetle boje, meke konzistencije oivičen tamnijom zonom tvrdog drveta. Čokoti sa ovakvim simptomima žive po nekoliko godina, nakon čega nastupa akutna apoplektična faza. Sve promene na listovima i na celokupnom čokotu su posledice patoloških promena nastalih u unutrašnjosti čokota.

Mere zaštite od ove bolesti su uglavnom preventivne. Prva preventivna mera je sadnja sertifikovanih loznih kalemova. Pri orezivanju vinove loze ne treba praviti velike rezove. Orezane delove sa simptomima treba izneti iz vinograda I spaliti. Rezidbu treba obavljati dezinfikovanim alatom, a rezove premazati kalemarskim voskom. U slučaju pojave bolesti preporučuje se uklanjanje zaraženih čokota.

 

(Izvor: Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja – Zelena prognoza)

 

Post Author: Rtvm2020