Stanje plodova zasada višnje

Knjaževac 06/06/2022

 

Na području Opštine Knjaževac  zasadi višnje u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi plod 70% krajnje veličine do faze početak obojavanja ploda

Nestabilno vreme sa višednevnim padavinama najavljeno za ovu  nedelju može pogodovati za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje i prouzrokovačem  truleži ploda.

Proizvođačima se preporučuje u cilju zaštite lisne mase i ploda od navedenih patogena, da pre najavljenih padavina sprovedu fungicidni tretman nekim od naenjenih preparata.

U zasadima koji su u fazama sazrevanja plodova, sa ciljem zaštite od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

-Signum, Luminis u količini 0,56-0,75kg/ha (karenca 14 dana) ili

-Luna sensation u količini 0,167 l/ha (karenca 3 dana).

Na lepljivim pločama sa hranidbenim atraktantom, koje su postavljene u zasade višnje i trešnje,  registruju se ulovi odraslih jedinki trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi) je značajna štetočina trešnje i višnje, a posebno srednje poznih i poznih sorti. Rasprostranjena je u čitavoj Evropi, a javlja se i u Maloj Aziji, Bliskom Istoku, Rusiji, Kazahstanu. Štete pravi larva koja se ubuši u plod. Napadnuti plod omekša i truli, a dolazi i do prevremenog opadanja plodova. Imago (odrastao insekt) se hrani nektarom, kao i mednom rosom.

U cilju suzbijanja odraslih jedinki ove štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove preporučuje se tretiranje zasada nekim od registrovanih insekticida.

Karenca (vreme koje mora da protekne od momenta tretiranja do berbe) za preparate  je bar 14 dana.

Post Author: Rtvm2020