Bakteriozna plamenjača kod jabučastog voća

Knjaževac 06/07/2022

 

Kao najveća opasnost I najdestruktivnije oboljenje jabučastog voća navodi se Bakteriozna plamenjača, koja najčešće zahvata zasade jabuke, kruške, dunje I mušmule. Infekcijom na raznim organima voćaka uzrokuje njihovo sušenje ili sušenje celog stabla. Bakteriozna plamenjača zaražava sve organe voćaka: list, cvet, mladare, plod, mlađe i starije grane, deblo, pa čak i koren.

Bakterioznu plamenjaču prouzrokuje bakterija Erwinia amylovora, koja prezimljava u obolelom tkivu voćaka, odakle se u proleće širi, dospevajući na razne biljne organe. U povoljnim uslovima vlažnosti i temperature, najčešće su infekcije preko cveta, mada mogu se inficirati biljke preko mehaničkih oštećenja ili insekata. Na lišću obolelih voćaka uočavaju se žutomrke zone vlažnog izgleda. Zaraza se dalje širi preko bočnih na glavni nerv, a odatle na peteljku lista i mladar. Oboleli listovi i mladari prvo venu, a potom se suše. Oboleli cvetovi takođe prvo venu, postaju mrki, a zatim se suše i potpuno izumiru. Plodovi obolevaju tokom proleća u vreme njihovog intenzivnog rasta. Na obolelim biljnim delovima mogu se formirati kapljice bakterijskog eksudata koji služi za dalje širenje ove bolesti.

Stručnjaci preporučuju proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak
voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske
mere. U cilju uspešnog suzbijanja bakteriozne plamenjače potrebno je preduzeti sve agrotehničke i mehaničke mere. Izbegavati prekomerno đubrenje, naročito azotnim đubrivima. Đubriti na osnovu agrohemijske analize zemljišta i obezbediti sve neophodne makro i mikroelemente.

 

Post Author: Rtvm2020