Kukuruzni plamenac – najznačajnija štetočina po useve kukuruza

Knjaževac 26/07/2022

 

U usevima kukuruza je započelo polaganje jaja druge generacije kukuruznog
plamenca – najznačajnije štetočine po kukuruz u našoj zemlji. Kukuruzni plamenac je polifagna štetočinai najveće štete pravi na kukuruzu, ali i na drugim ratarskim i povrtarskim biljkama. Usled napada ove štetočine prinos kukuruza može biti smanjen do 25 % i više.

Prva generacija koja se javila tokom juna je bila najbrojnija u poslednjih deset godina, što se može očekivati I za drugu generaciju ove štetočine. Na klipovima kukuruza na mestima gde larva pravi štete svojom ishranom, otvara se put za naseljavanje različitih vrsta patogena prouzrokovača plesni. Među najznačajnije patogene spadaju gljive iz roda aspergillus koje imaju sposobnost sinteze aflatoksina i to u uslovima kakvi trenutno vladaju u proizvodnji. U uslovima dugih perioda sa visokim temperaturama i bez padavina, u periodu od oplodnje do berbe kukuruza, ove gljive mogu da izvrše infekciju klipa u poljskim uslovima. Zaraza klipa aspergilusom se ostvaruje kroz otvore i rane na klipu i zrnu koje mogu nastati usled pucanja zrna zbog suše, usled oštećenja od ishrane insekata i na mestima gde otpada svila.

Usled nepovoljnih uslova za razvoj, kukuz se u ovoj proizvodnoj seozoni nalazi pod značajnim rizikom od zaraza klipova glivama iz roda aspergilus I od sinteze aflatoksina. Uz najavljene visoke temperature I odsustvo padavina, nastavljaju se nepovoljni uticaji na stanje useva I razvoj pomenutih gliva. Optimalni uslovi za razvoj gljiva iz roda aspergillus su temperature oko 33°c i odsustvo padavina, a upravo takvi uslovi trenutno vladaju u proizvodnji i najavljuju se za naredni period.  Još jedan faktor koji povećava rizik od zaraza aspergilusom je prisustvo insekata koji svojom ishranom otvaraju put za zaraze klipova.

Dosadašnje brojnosti kukuruznog plamenca su najveće u poslednjih deset godina.
Iako je stanje na parcelama veoma loše i ne obećava velike prinose, jedino što je moguće preduzeti sa ciljem smanjenja rizika od pojave aspergillus-a na klipovima, a zatim i aflatoksina u zrnu kukuruza u ovom momentu je hemijsko suzbijanje insekata registrovanim insekticidima.

Pored proizvođača semenskog kukuruza i kukuruza šećerca kojima je važno da spreče direktne štete od ishrane larvi na klipovima, tretman bi trebalo da sprovedu svi oni koji nameravaju kukuruz da upotrebe za ishranu u mlečnom govedarstvu zbog smanjenja rizika od zaraza aspergilusom pa samim tim i kontaminacije zrna aflatoksinom.

Post Author: Rtvm2020