Vinova loza u knjaževačkim vinogradima

Knjaževac 01/07/2022

 

Na području opštine  Knjaževac zasadi vinove loze se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi kada od grozdovi počinju da vise do bobice veličine graška, grozdovi obešeni.

Srtučnjaci su pregledome zasada vinove loze, u pojedinim vinogradima uočili prisustvo simptoma na loštovima izazvanim prisustvom lozine grinje šiškarice, koja prouzrokuje erinozui vinove loze. U zavisnosti od tipa oštećenja, simptomi na vinovoj lozi mogu biti različiti.

Prvi i klasični tip simptoma, je erinoza lišća kada se na licu lista javljaju deformacije u vidu bradavičastih izraštaja ispunjeni sitnim grinjama beličaste boje. Na naličju lista se javljaju udubljenja ispunjena vunastom prevlakom što često može dovesti do pogrešnog zaključka da je u pitanju plamenjača vinove loze. I vunaste prevlake su takođe ispunjene kolonijom grinja. U zavisnosti od sorte, ova prevlaka kasnije može dobiti crvenkasti (rđasti) ili ljubičasti sjaj što, na kraju, dovodi do sušenja listova, a grinje iz takvih listova prelaze na mlađe delove biljke.

Drugi tip oštećenja se javlja na pupoljcima, gde prezimljava odrasla grinja, izazivajući izumiranje pojedinih pupoljaka i deformaciju lastara u vidu kratkih internodija, formirajući rozetnu u obliku “veštičije metle”, ili cik-cak rasta lastara.  S obzirom da se nalaze u pupoljku, grinje se u nove zasade mogu preneti zaraženim sadnim materijalom, ili kalemljenjem u istom zasadu putem zaražene plemke.

Treći tip oštećenja je uvijanje lišća, kao posledica sisanja sokova, bez pojave vunaste prevlake. List dobija cilindričan oblik i najjače je izražen na vršnom lišću koje menja boju iz zelene u smeđu i na kraju otpada.

Ove grinje imaju više generacija godišnje. U proleće sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperature grinje odlaze na tek razvijene listove i na naličju  počinju da se hrane, ubadajući biljno tkivo, usled čega dolazi do proliferacije i stvaranja bradavičastih ispupčenja. Na naličju listova polažu veliki broj jaja, stvaraju vunastu prevlaku unutar koje se obavlja presvlačenje i razviće.

 

Post Author: Rtvm2020