Deca žrtve medija: Kako mediji svojim informacijama ugrožavaju budućnost dece/žrtava

Knjaževac 21/09/2022   Vodeći se rezultatima raznih  istraživanja, dolazimo do zaključka da se u svakom desetom tekstu u štampi krše etički principi i Kodeks novinara Srbije kada je reč o izveštavanju o deci. Deca se često zloupotrebljavaju zarad senzacionalizma zbog verovanja pojedinih urednika da to vodi ka većem broju prodatih primeraka novina i većem tiražu. […]

Deca žrtve medija: Pravo na dostojanstvo i privatnost dece žrtava u medijskom prostoru

Knjaževac 20/09/2022     Vidljivost  dece u medijima u našoj zemlji je  veoma slaba, što ukazuje na to da mediji ne pridaju veliki značaj temama vezanim za populaciju najmlađih. Pored toga, ne pokazuju uvek ni onu vrstu profesionalne i etičke osetljivosti, kojom se štite interesi dece i uvažava njihov dignitet. U medijima deca se često […]

Deca žrtve medija : Pojam žrtve

Knjaževac 19/09/2022   U današnjem društvu mediji predstavljaju jedan od najefikasnijih izvora informacija, koji je najčešće dostupan svima, dok se sa druge stane susrćemo sa činjenicom da ne živimo u idealnom svetu I da će vićina tabloida – medija učiniti skoro sve radi bolje prodaje. Često se govori o zloupotrebi dece i kršenju prava deteta, […]

“Informisanost romkinja za zaštinu od nasilja u porodici”: Romski svet

Knjaževac 18/08/2022 Romi su tradicionalno nomadski narod. Veruje se da su napustili Indiju oko 1000. godine i da su prošli kroz zemlje koje su danas obuhvaćene granicama Avganistana, Irana (nekadašnje Persije), Jermenije, i Turske. Deo Roma i danas živi na istoku, čak u Iranu, uključujući i neke koji su se selili ka Evropi i potom […]

“Informisanost romkinja za zaštinu od nasilja u porodici”: Rad romskih udruženja

Knjaževac  17/08/2022   Uprkos  brojnim  zakonima koji propisuju siguran život za sve gradjane i zabranjuju diskriminaciju i mržnju prema manjinskim zajednicama,  nedostaju mehanizmi koji bi omogućili efikasno praćenje njihovih primena, što dovodi do toga da se neretko susrećemo sa povećanom stopom diskriminacije marginalizovanih zajednica – ponajviše Romske zajednice. U cilju poboljšanja položaja života  Roma kao […]

“Informisanost romkinja za zaštinu od nasilja u porodici”: Zainteresovanost lokalnih institucija za zapošljavanje žena romkinja

Knjaževac 15/08/2022   Vodeći se rezultatima raznih statistika, možemo doći do zaključka da  od ukupne romske populacije u našoj zemlji, čak 70% nepismenih čine žene. Ovaj “trend” nepismenosti postao je naročito izražen u devedesetim godinama prošlog veka, a prouzrokovan je čestim ratovima na ovim prostorima I teškom ekonomskom krizom. Tokom godina ekonomske krize u Srbiji, […]

“Informisanost romkinja za zaštinu od nasilja u porodici”: Uloga Romkinja u porodici i društvu u javnom životu

Knjaževac 12/08/2022   Život  Roma u Srbiji, ali i u celoj Evropi, sa sobom  nosi višestruke izazove. Iako su  Romi u našoj zemlji  najbrojnija nacionalna manjina, njihovo svakodnevno suočavanje sa diskriminacijom i predrasudama društva i okoline, dovodi do potpune odbačenosti, što Rome istovremeno čini društveno, ekonomski i politički najmarginalizovanijom manjinskom grupom. Najteži položaj u celoj […]

“Informisanost romkinja za zaštinu od nasilja u porodici”: Zaštita žene i dece od nasilja

Knjaževac 11/08/2022   Za položaj žena, u svim segmentima  vezuje se nailaženje na takozvane staklene plafone odnosno nevidljive prepreke koje ometaju njihovo napredovanje i  slobodno uživanje u osnovnim ljudskim pravima. Predrasude i stereotipi u odnosu na uloge  ljudi u društvu, samo zato što je neko rodjen kao  žena i muškarac široko su rasprostranjeni i imaju […]

“Informisanost romkinja za zaštinu od nasilja u porodici”: Težak ekonomski položaj Roma

Knjaževac 10/08/2022   Za položaj i život Roma u Srbiji često se vezuje nizak nivo obrazovanja, visoka stopa nezaposlenosti, život u teškim uslovima stanovanja, što za sobom povlači povećanu diskriminaciju, siromaštvo i marginalizaciju, uprkos tome što su oni najbrojnija manjinska zajednica u Evropi. Problemi sa kojima se romska zajednica najčešće suočava proizilaze iz svakodnevne diskriminacije, […]

“Informisanost romkinja za zaštinu od nasilja u porodici”: Brak u romskoj zajednici”

Knjaževac 09/08/2022   Romska zajednica jeste skup etničkog naroda koji je poslednjih hiljadu godina migrirao širom Evrope. Romi veoma vrednuju individualizam i slobodu izbora. Njihovi običaji I kultura koji su vremenom poprimili svoj oblik, često predstavljaju spoj elemanata iz njihovog kulturnog nasledja I običaja zamalja u kojima borave, i kao što je to slučaj i […]